Sistemes de reg

Degut al règim de pluges actual, normalment, serà necessària la instal·lació de sistemes reg a la majoria dels nostres jardins.

Per tal de minimitzar la despesa d’aigua, serà necessari dissenyar instal·lacions eficients, que apliquin l’aigua només on sigui necessari i amb una dosi suficient.

 

Amb aquest fi, muntem sistemes de reg amb la última tecnologia disponible.

Sistemes d’aspersió

Els utilitzarem en grans superfícies, prades de gespa i talussos. L’aigua s’aplica mitjançant turbines.

 

Sistemes de difusió

Útil per a regar petites extensions de gespa.

 

Sistemes de goteig

Són instal·lacions per regar zones d’espècies arbustives, arbrat o horta. Utilitzem canonades amb goters autocompensants incorporats cada 30 cm.

 

Sistemes de microdifusió

Instal·lacions emprades per a regar parterres, jardineres y testos. Ens permet humitejar tota la massa de substracte on trobem el sistema radicular de les plantes.

Sistemes d’exudació

És un sistema molt emprat en horticultura urbana, degut a la seva uniformitat i la baixíssima pressió a què treballen correctament aquests equips. Simplement instal.lant un dipòsit en alçada, no ens caldrà una escomesa d’aigua corrent.