Control integrat de plagues

Sentim un gran respecte pel nostre entorn, és per això que per tal de mantenir la sanitat dels nostres jardins, fem servir un sistema de control integrat de plagues.

Es basa en quatre pilars:

  • Prevenció per tal d’evitar la presència de plagues
  • Una minuciosa observació per tal de detectar els problemes a la seva fase inicial
  • La implementació de diferents tipus de solucions, sempre respectuoses amb l’entorn
  • El seguiment en l’evolució del problema

Una bona el.lecció d’espècies sempre ajuda a l’hora de minimitzar els problemes per la presència de plagues.

Avui dia no apliquem productes fitosanitaris tòxics gràcies a la presència al mercat de productes respectuosos amb el medi.

També fem servir la introducció d’insectes beneficiosos per a controlar les plagues, així com fongs per tal de controlar malaltíes produïdes per fongs patògens.

Avui dia, el ventall de solucions és molt ampli i no cal emprar productes que no beneficïen el nostre jardí, més aviat el malmeten, perjudicant-nos també a nosaltres i el nostre entorn.